verso suelto

Kullanım örnekleri

verso suelto
blank verse
icon arrow

blank

Phonetic: "/blæŋk/"

Part Of Speech: noun


Definition: A small French coin, originally of silver, afterwards of copper, worth 5 deniers; also a silver coin of Henry V current in the parts of France then held by the English, worth about 8 pence .


Definition: A nonplus .


Definition: The white spot in the centre of a target; hence the object to which anything is directed or aimed, the range of such aim .


Definition: A lot by which nothing is gained; a ticket in a lottery on which no prize is indicated .


Definition: An empty space; a void, for example on a paper .


Definition: (now chiefly U.S.) A document, paper, or form with spaces left blank to be filled up at the pleasure of the person to whom it is given (e.g. a blank charter, ballot, form, contract, etc.), or as the event may determine; a blank form .


Definition: Blank verse .


Definition: A piece of metal (such as a coin, screw, nuts), cut and shaped to the required size of the thing to be made, and ready for the finishing operations; (coining) the disc of metal before stamping .


Definition: A vacant space, place, or period; a void .


Definition: The 1 / 230400 of a grain .


Definition: An empty space in one's memory; a forgotten item or memory .


Definition: A dash written in place of an omitted letter or word


Definition: The space character; the character resulting from pressing the space-bar on a keyboard.


Definition: A domino without points on one or both of its divisions.

Example: the double blank


Definition: Short for blank cartridge. .


Definition: (in the expression ‘shooting blanks’) An ineffective effort which achieves nothing .

icon arrow

blank

Phonetic: "/blæŋk/"

Part Of Speech: verb


Definition: To make void; to erase.

Example: I blanked out my previous entry.


Definition: To ignore (a person) deliberately.

Example: She blanked me for no reason.


Definition: To prevent from scoring, for example in a sporting event.

Example: England blanks Wales to advance to the final.


Definition: To become blank.


Definition: To be temporarily unable to remember.

Example: I'm blanking on her name right now.

icon arrow

blank

Phonetic: "/blæŋk/"

Part Of Speech: adjective


Definition: White or pale; without colour.


Definition: Free from writing, printing, or marks; having an empty space to be filled in

Example: a blank ballot


Definition: Scoreless; without any goals or points.


Definition: Lacking characteristics which give variety; uniform.

Example: a blank desert; a blank wall; blank unconsciousness


Definition: Absolute; downright; sheer.

Example: There was a look of blank terror on his face.


Definition: Without expression.

Example: Failing to understand the question, he gave me a blank stare.


Definition: Utterly confounded or discomfited.


Definition: Empty; void; without result; fruitless.

Example: a blank day


Definition: Devoid of thoughts, memory, or inspiration.

Example: The shock left his memory blank.


Definition: Of ammunition: having propellant but no bullets; unbulleted.

Example: The recruits were issued with blank rounds for a training exercise.

icon arrow

verse

Phonetic: "/ˈvɜːs/"

Part Of Speech: noun


Definition: A poetic form with regular meter and a fixed rhyme scheme.

Example: Restoration literature is well known for its carefully constructed verse.


Definition: Poetic form in general.

Example: The restrictions of verse have been steadily relaxed over time.


Definition: One of several similar units of a song, consisting of several lines, generally rhymed.

Example: Note the shift in tone between the first verse and the second.


Definition: A small section of the Jewish or Christian Bible.


Definition: A portion of an anthem to be performed by a single voice to each part.

icon arrow

verse

Phonetic: "/ˈvɜːs/"

Part Of Speech: verb


Definition: To compose verses.


Definition: To tell in verse, or poetry.


Definition: To educate about, to teach about.

Example: He versed us in the finer points of category theory.

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.