veda hediyesi

Kullanım örnekleri

veda hediyesi
parting gift
icon arrow

parting

Phonetic: "/ˈpɑːtɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To leave the company of.


Definition: To cut hair with a parting; shed.


Definition: To divide in two.

Example: to part the curtains


Definition: To be divided in two or separated; shed.

Example: A rope parts.  His hair parts in the middle.


Definition: To divide up; to share.


Definition: To have a part or share; to partake.


Definition: To separate or disunite; to remove from contact or contiguity; to sunder.


Definition: To hold apart; to stand or intervene between.


Definition: To separate by a process of extraction, elimination, or secretion.

Example: to part gold from silver


Definition: To leave; to quit.


Definition: To leave (an IRC channel).

icon arrow

parting

Phonetic: "/ˈpɑːtɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The act of parting or dividing; the state of being parted; division; separation.


Definition: A farewell, the act of departing politely.


Definition: The dividing line formed by combing the hair in different directions; part (US)


Definition: (founding) The surface of the sand of one section of a mould where it meets that of another section.


Definition: The separation and determination of alloys; especially, the separation, as by acids, of gold from silver in the assay button.


Definition: A joint or fissure, as in a coal seam.


Definition: The breaking, as of a cable, by violence.


Definition: Lamellar separation in a crystallized mineral, due to some other cause than cleavage, as to the presence of twinning lamellae.

icon arrow

gift

Phonetic: "/ɡɪft/"

Part Of Speech: noun


Definition: Something given to another voluntarily, without charge.


Definition: A talent or natural ability.

Example: She had a gift for playing the flute.


Definition: Something gained incidentally, without effort.


Definition: The act, right, or power of giving or bestowing.

Example: The office is in the gift of the President.

icon arrow

gift

Phonetic: "/ɡɪft/"

Part Of Speech: verb


Definition: To give as a gift or donation.


Definition: To give away, to concede easily.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!

İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor! Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!