sürüm

Kullanım örnekleri

sürüm
version
icon arrow

version

Phonetic: "/ˈvɜːʃən/"

Part Of Speech: noun


Definition: A specific form or variation of something.


Definition: A translation from one language to another.

Example: It's only in the King James Version of the Bible.


Definition: A school exercise, generally of composition in a foreign language.


Definition: The act of translating, or rendering, from one language into another language.


Definition: An account or description from a particular point of view, especially as contrasted with another account.

Example: He gave another version of the affair.


Definition: A particular revision (of software, firmware, CPU, etc.).

Example: Upgrade to the latest version for new features and bug fixes.


Definition: A condition of the uterus in which its axis is deflected from its normal position without being bent upon itself. See anteversion and retroversion.


Definition: An eye movement involving both eyes moving synchronously and symmetrically in the same direction.


Definition: A change of form, direction, etc.; transformation; conversion.

Example: External cephalic version is a process by which a breech baby can sometimes be turned from buttocks or foot first to head first.

icon arrow

version

Phonetic: "/ˈvɜːʃən/"

Part Of Speech: verb


Definition: To keep track of (a file, document, etc.) in a versioning system.

Türkçe-İngilizce dosya Çevirmeni

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.