moroso

Kullanım örnekleri

moroso
slow payer
icon arrow

slow

Phonetic: "/sləʊ/"

Part Of Speech: noun


Definition: Someone who is slow; a sluggard.


Definition: A slow song.

icon arrow

slow

Phonetic: "/sləʊ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To make (something) run, move, etc. less quickly; to reduce the speed of.


Definition: To keep from going quickly; to hinder the progress of.


Definition: To become slow; to slacken in speed; to decelerate.

icon arrow

slow

Phonetic: "/sləʊ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Taking a long time to move or go a short distance, or to perform an action; not quick in motion; proceeding at a low speed.

Example: a slow train;  a slow computer


Definition: Not happening in a short time; spread over a comparatively long time.


Definition: Of reduced intellectual capacity; not quick to comprehend.


Definition: Not hasty; not tending to hurry; acting with deliberation or caution.


Definition: (of a clock or the like) Behind in time; indicating a time earlier than the true time.

Example: That clock is slow.


Definition: Lacking spirit; deficient in liveliness or briskness.


Definition: (of a period of time) Not busy; lacking activity.

Example: I'm just sitting here with a desk of cards, enjoying a slow afternoon.

icon arrow

slow

Phonetic: "/sləʊ/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Slowly.

Example: That clock is running slow.

icon arrow

payer

Phonetic: "/ˈpeɪ.ɚ/"

Part Of Speech: noun


Definition: One who pays; specifically, the person by whom a bill or note has been, or should be, paid.


Definition: A swaption which gives its holder the option to enter into a swap in which they pay the fixed leg and receive the floating leg.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.