çılgın kız

Kullanım örnekleri

çılgın kız
mad girl
icon arrow

mad

Phonetic: "/ˈmæːd/"

Part Of Speech: verb


Definition: To be or become mad.


Definition: To madden, to anger, to frustrate.

icon arrow

mad

Phonetic: "/ˈmæːd/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Insane; crazy, mentally deranged.

Example: He's got this mad idea that he's irresistible to women.


Definition: (chiefly US; informal in UK) Angry, annoyed.

Example: Are you mad at me?


Definition: Bizarre; incredible.

Example: It's mad that I got that job back a day after being fired.


Definition: Wildly confused or excited.

Example: to be mad with terror, lust, or hatred


Definition: Extremely foolish or unwise; irrational; imprudent.


Definition: (usually with for or about) Extremely enthusiastic about; crazy about; infatuated with; overcome with desire for.

Example: Aren't you just mad for that red dress?


Definition: (of animals) Abnormally ferocious or furious; or, rabid, affected with rabies.

Example: a mad dog


Definition: (chiefly Northeastern US) Intensifier, signifies an abundance or high quality of a thing; very, much or many.

Example: I gotta give you mad props for scoring us those tickets.   Their lead guitarist has mad skills.   There are always mad girls at those parties.


Definition: (of a compass needle) Having impaired polarity.

icon arrow

mad

Phonetic: "/ˈmæːd/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Intensifier; to a large degree; extremely; exceedingly; very; unbelievably.

Example: He seems mad keen on her.

icon arrow

girl

Phonetic: "/ɡɵːl/"

Part Of Speech: noun


Definition: A female child, adolescent, or a young woman.


Definition: A young female animal.


Definition: (sometimes offensive) A woman, especially a young woman


Definition: A female servant; a maid. (see usage notes)


Definition: A queen (the playing card.)


Definition: A term of endearment. (see usage notes)


Definition: One's girlfriend.


Definition: One's daughter.

Example: Your girl turned up on our doorstep.


Definition: A roebuck two years old.


Definition: Cocaine, especially in powder form.


Definition: (somewhat childish) A female (tree, gene, etc).


Definition: A boy or man who is weak or sentimental.

Example: Don't be such a girl!

icon arrow

girl

Phonetic: "/ɡɵːl/"

Part Of Speech: verb


Definition: To feminize or girlify; to gender as a girl or as for girls.


Definition: (somewhat informal) To staff with or as a girl or girls.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.

Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.