kaçış dizisi

Kullanım örnekleri

kaçış dizisi
escape sequence
icon arrow

escape

Phonetic: "/əˈskeɪp/"

Part Of Speech: noun


Definition: The act of leaving a dangerous or unpleasant situation.

Example: The prisoners made their escape by digging a tunnel.


Definition: Leakage or outflow, as of steam or a liquid, or an electric current through defective insulation.


Definition: Something that has escaped; an escapee.


Definition: A holiday, viewed as time away from the vicissitudes of life.


Definition: Escape key


Definition: The text character represented by 27 (decimal) or 1B (hexadecimal).

Example: You forgot to insert an escape in the datastream.


Definition: A successful shot from a snooker position.


Definition: A defective product that is allowed to leave a manufacturing facility.


Definition: That which escapes attention or restraint; a mistake, oversight, or transgression.


Definition: A sally.


Definition: An apophyge.

icon arrow

escape

Phonetic: "/əˈskeɪp/"

Part Of Speech: verb


Definition: To get free; to free oneself.

Example: The factory was evacuated after toxic gases escaped from a pipe.


Definition: To avoid (any unpleasant person or thing); to elude, get away from.

Example: He only got a fine and so escaped going to jail.


Definition: To avoid capture; to get away with something, avoid punishment.

Example: Luckily, I escaped with only a fine.


Definition: To elude the observation or notice of; to not be seen or remembered by.

Example: The name of the hotel escapes me at present.


Definition: To cause (a single character, or all such characters in a string) to be interpreted literally, instead of with any special meaning it would usually have in the same context, often by prefixing with another character.

Example: Brion escaped the double quote character on Windows by adding a second double quote within the literal.


Definition: To halt a program or command by pressing a key (such as the "Esc" key) or combination of keys.

icon arrow

sequence

Phonetic: "/ˈsiːkwəns/"

Part Of Speech: noun


Definition: A set of things next to each other in a set order; a series


Definition: The state of being sequent or following; order of succession.

Example: Complete the listed tasks in sequence.


Definition: A series of musical phrases where a theme or melody is repeated, with some change each time, such as in pitch or length (example: opening of Beethoven's Fifth Symphony).


Definition: A musical composition used in some Catholic Masses between the readings. The most famous sequence is the Dies Irae (Day of Wrath) formerly used in funeral services.


Definition: An ordered list of objects, typically indexed with natural numbers.


Definition: A subsequent event; a consequence or result.


Definition: A series of shots that depict a single action or style in a film, television show etc.


Definition: A meld consisting of three or more cards of successive ranks in the same suit, such as the four, five and six of hearts.

icon arrow

sequence

Phonetic: "/ˈsiːkwəns/"

Part Of Speech: verb


Definition: To arrange in an order


Definition: To determine the order of things, especially of amino acids in a protein, or of bases in a nucleic acid


Definition: To produce (music) with a sequencer

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor!