gözlerim kanıyor

Kullanım örnekleri

gözlerim kanıyor
my eyes are bleeding
icon arrow

my

Phonetic: "/mi/"

Part Of Speech: interjection


Definition: Used to express surprise, shock or amazement.

Example: My, what big teeth you have!

icon arrow

eyes

Phonetic: "/aɪz/"

Part Of Speech: noun


Definition: An organ through which animals see (perceive surroundings via light).

Example: Bright lights really hurt my eyes.


Definition: The visual sense.

Example: The car was quite pleasing to the eye, but impractical.


Definition: The iris of the eye, being of a specified colour.

Example: Brown, blue, green, hazel eyes.


Definition: Attention, notice.

Example: That dress caught her eye.


Definition: The ability to notice what others might miss.

Example: He has an eye for talent.


Definition: A meaningful stare or look.

Example: She was giving him the eye at the bar.


Definition: A private eye: a privately hired detective or investigator.


Definition: A hole at the blunt end of a needle through which thread is passed.


Definition: The oval hole of an axehead through which the axehandle is fitted.


Definition: A fitting consisting of a loop of metal or other material, suitable for receiving a hook or the passage of a cord or line.


Definition: The relatively clear and calm center of a hurricane or other cyclonic storm.


Definition: A mark on an animal, such as a peacock or butterfly, resembling a human eye.


Definition: The dark spot on a black-eyed pea.


Definition: A reproductive bud in a potato.


Definition: The dark brown center of a black-eyed Susan flower.


Definition: A loop forming part of anything, or a hole through anything, to receive a rope, hook, pin, shaft, etc. — e.g. at the end of a tie bar in a bridge truss; through a crank; at the end of a rope; or through a millstone.


Definition: That which resembles the eye in relative importance or beauty.


Definition: Tinge; shade of colour.


Definition: One of the holes in certain kinds of cheese.


Definition: The circle in the centre of a volute.


Definition: The enclosed counter (negative space) of the small letter e.


Definition: (game of go) An empty point or group of points surrounded by one player's stones.


Definition: (usually plural) View or opinion.

Example: This victory will make us great in the eyes of the world.

icon arrow

eyes

Phonetic: "/aɪz/"

Part Of Speech: verb


Definition: To observe carefully or appraisingly.

Example: After eyeing the document for half an hour, she decided not to sign it.


Definition: To appear; to look.

icon arrow

eyes

Phonetic: "/aɪz/"

Part Of Speech: noun


Definition: A brood.

Example: an eye of pheasants

icon arrow

are

Phonetic: "/ɛə/"

Part Of Speech: noun


Definition: An accepted (but deprecated and rarely used) SI unit of area equal to 100 square metres, or a former unit of approximately the same extent. Symbol: a.

icon arrow

bleeding

Phonetic: "/ˈbliːdɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: (of a person or animal) To lose blood through an injured blood vessel.

Example: If her nose bleeds, try to use ice.


Definition: To let or draw blood from.


Definition: To take large amounts of money from.


Definition: To steadily lose (something vital).

Example: The company was bleeding talent.


Definition: (of an ink or dye) To spread from the intended location and stain the surrounding cloth or paper.

Example: Ink traps counteract bleeding.


Definition: To remove air bubbles from a pipe containing other fluids.


Definition: To bleed on; to make bloody.


Definition: To show one's group loyalty by showing (its associated color) in one's blood.

Example: He was a devoted Vikings fan: he bled purple.


Definition: To lose sap, gum, or juice.

Example: A tree or a vine bleeds when tapped or wounded.


Definition: To issue forth, or drop, like blood from an incision.


Definition: (of a phonological rule) To destroy the environment where another phonological rule would have applied.

Example: Labialization bleeds palatalization.

icon arrow

bleeding

Phonetic: "/ˈbliːdɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The flow or loss of blood from a damaged blood vessel.

Example: Internal bleeding is often difficult to detect and can lead to death in a short time.


Definition: Bloodletting.

icon arrow

bleeding

Phonetic: "/ˈbliːdɪŋ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Losing blood


Definition: (intensifier) extreme, outright; see also bloody (sense 3).

Example: "You are a bleeding liar. Truth is of no interest to you at all." — http//groups-beta.google.com/group/comp.software.year-2000/msg/ba82c9dd28cde368

icon arrow

bleeding

Phonetic: "/ˈbliːdɪŋ/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Used as an intensifier: Extremely.

Example: His car's motor is bleeding smoking down the motorway.

En İyi Tur-Eng Çevirmen

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!

Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!