esquite

Kullanım örnekleri

esquite
popped corn
icon arrow

popped

Part Of Speech: verb


Definition: To make a pop, or sharp, quick sound.

Example: The muskets popped away on all sides.


Definition: To burst (something) with a popping sound.

Example: The boy with the pin popped the balloon.


Definition: (with in, out, upon, etc.) To enter, or issue forth, with a quick, sudden movement; to move from place to place suddenly; to dart.

Example: A rabbit popped out of the hole.


Definition: To place (something) (somewhere); to move or position (something) with a short movement.

Example: He popped his head around the door.


Definition: (often with over, round, along, etc.) To make a short trip or visit.

Example: I'll pop by your place later today.


Definition: To stand out; to be distinctive to the senses.

Example: This colour really pops.


Definition: To hit (something or someone).

Example: He popped me on the nose.


Definition: To shoot (usually somebody) with a firearm.


Definition: To ejaculate.


Definition: To remove (a data item) from the top of a stack.


Definition: To remove a data item from the top of (a stack).


Definition: To pawn (something) (to raise money).

Example: I had to pop my watch to see me through until pay-day.


Definition: To swallow or consume (especially a tablet of a drug, sometimes extended to other small items such as sweets or candy).


Definition: To perform (a move or stunt) while riding a board or vehicle.


Definition: (of the ears) To undergo equalization of pressure when the Eustachian tubes open.

Example: My ears popped as the aeroplane began to ascend.

icon arrow

corn

Part Of Speech: noun


Definition: The main cereal plant grown for its grain in a given region, such as oats in parts of Scotland and Ireland, and wheat or barley in England and Wales.


Definition: Maize, a grain crop of the species Zea mays.


Definition: A grain or seed, especially of a cereal crop.

Example: He paid her the nominal fee of two corns of barley.


Definition: A small, hard particle.

icon arrow

corn

Part Of Speech: verb


Definition: To granulate; to form a substance into grains

Example: to corn gunpowder


Definition: To preserve using coarse salt, e.g. corned beef


Definition: To provide with corn (typically maize; or, in Scotland, oats) for feed

Example: Corn the horses.


Definition: To render intoxicated

Example: ale strong enough to corn one

En İyi Tur-Eng Çevirmen

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.

Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.