denge buhar basıncı

Kullanım örnekleri

denge buhar basıncı
equilibrium vapor pressure
icon arrow

equilibrium

Phonetic: "/iːkwɪˈlɪbɹɪəm/"

Part Of Speech: noun


Definition: The condition of a system in which competing influences are balanced, resulting in no net change.


Definition: Mental balance.


Definition: The state of a reaction in which the rates of the forward and reverse reactions are the same.


Definition: The state of a body at rest or in uniform motion in which the resultant of all forces on it is zero.

icon arrow

vapor

Phonetic: "/ˈveɪpə/"

Part Of Speech: noun


Definition: Cloudy diffused matter such as mist, steam or fumes suspended in the air.


Definition: The gaseous state of a substance that is normally a solid or liquid.


Definition: Something insubstantial, fleeting, or transitory; unreal fancy; vain imagination; idle talk; boasting.


Definition: Any medicinal agent designed for administration in the form of inhaled vapour.


Definition: (in the plural) Hypochondria; melancholy; the blues; hysteria, or other nervous disorder.


Definition: Wind; flatulence.

icon arrow

vapor

Phonetic: "/ˈveɪpə/"

Part Of Speech: verb


Definition: To become vapor; to be emitted or circulated as vapor.


Definition: To turn into vapor.

Example: to vapor away a heated fluid


Definition: To emit vapor or fumes.


Definition: To use insubstantial language; to boast or bluster.


Definition: To give (someone) the vapors; to depress, to bore.

icon arrow

pressure

Phonetic: "[ˈpɹɛʃ.ə(ɹ)]"

Part Of Speech: noun


Definition: A pressing; a force applied to a surface.

Example: Apply pressure to the wound to stop the bleeding.


Definition: A contrasting force or impulse of any kind

Example: the pressure of poverty; the pressure of taxes; the pressure of motives on the mind; the pressure of civilization.


Definition: Distress.

Example: She has felt pressure lately because her boss expects her to get the job done by the first.


Definition: Urgency

Example: the pressure of business


Definition: Impression; stamp; character impressed.


Definition: The amount of force that is applied over a given area divided by the size of this area.

icon arrow

pressure

Phonetic: "[ˈpɹɛʃ.ə(ɹ)]"

Part Of Speech: verb


Definition: To encourage or heavily exert force or influence.

Example: Do not let anyone pressure you into buying something you do not want.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.