büyüme eğrisi

Kullanım örnekleri

büyüme eğrisi
growth curve
icon arrow

growth

Phonetic: "/ɡɹəʊθ/"

Part Of Speech: noun


Definition: An increase in size, number, value, or strength.

Example: Growth was dampened by a softening of the global economy in 2001, but picked up in the subsequent years due to strong growth in China.


Definition: The act of growing, getting bigger or higher.


Definition: Something that grows or has grown.


Definition: An abnormal mass such as a tumor.

icon arrow

curve

Phonetic: "/kɜːv/"

Part Of Speech: noun


Definition: A gentle bend, such as in a road.

Example: You should slow down when approaching a curve.


Definition: A simple figure containing no straight portions and no angles; a curved line.

Example: She scribbled a curve on the paper.


Definition: A grading system based on the scale of performance of a group used to normalize a right-skewed grade distribution (with more lower scores) into a bell curve, so that more can receive higher grades, regardless of their actual knowledge of the subject.

Example: The teacher was nice and graded the test on a curve.


Definition: A continuous map from a one-dimensional space to a multidimensional space.


Definition: A one-dimensional figure of non-zero length; the graph of a continuous map from a one-dimensional space.


Definition: An algebraic curve; a polynomial relation of the planar coordinates.


Definition: A one-dimensional continuum.


Definition: (usually in the plural) The attractive shape of a woman's body.

icon arrow

curve

Phonetic: "/kɜːv/"

Part Of Speech: verb


Definition: To bend; to crook.

Example: to curve a line


Definition: To cause to swerve from a straight course.

Example: to curve a ball in pitching it


Definition: To bend or turn gradually from a given direction.

Example: the road curves to the right


Definition: To grade on a curve (bell curve of a normal distribution).

Example: The teacher will curve the test.


Definition: To reject, to turn down romantic advances.

Example: I was once curved three times by the same woman.

icon arrow

curve

Phonetic: "/kɜːv/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Bent without angles; crooked; curved.

Example: a curve line

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.