beden eğitimi ve spor öğretmenliği

Kullanım örnekleri

beden eğitimi ve spor öğretmenliği
physical education and sports teaching
icon arrow

physical

Phonetic: "/ˈfɪzɪkəl/"

Part Of Speech: noun


Definition: Physical examination.

Example: How long has it been since your last physical?

icon arrow

physical

Phonetic: "/ˈfɪzɪkəl/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Of medicine.


Definition: Of matter or nature.


Definition: Of the human body.

icon arrow

education

Phonetic: "/ˌɛdjʊˈkeɪʃn̩/"

Part Of Speech: noun


Definition: The process of imparting knowledge, skill and judgment.

Example: 2016-06-17 AROP JOSEPH "Education is the slight hammer that breaks the yoke of ignorance, and moulds knowledge, skills, ideas, good moral values in a person be it a child, a youth or full grown adult. no matter a persons age learning never stops".


Definition: Facts, skills and ideas that have been learned, either formally or informally.

Example: He has had a classical education.

icon arrow

and

Part Of Speech: noun


Definition: In rhythm, the second half of a divided beat.

icon arrow

and

Part Of Speech: conjunction


Definition: As a coordinating conjunction; expressing two elements to be taken together or in addition to each other.


Definition: (heading) Expressing a condition.

icon arrow

sports

Phonetic: "/spɔːts/"

Part Of Speech: noun


Definition: Any activity that uses physical exertion or skills competitively under a set of rules that is not based on aesthetics.


Definition: Something done for fun, regardless of its design or intended purpose.

Example: Joe was banned from getting legal help. He seemed to view lawsuits as a sport.


Definition: A person who exhibits either good or bad sportsmanship.

Example: Jen may have won, but she was sure a poor sport; she laughed at the loser.


Definition: Somebody who behaves or reacts in an admirably good-natured manner, e.g. to being teased or to losing a game; a good sport.

Example: You're such a sport! You never get upset when we tease you.


Definition: That which diverts, and makes mirth; pastime; amusement.


Definition: Mockery, making fun; derision.


Definition: A toy; a plaything; an object of mockery.


Definition: Gaming for money as in racing, hunting, fishing.


Definition: A plant or an animal, or part of a plant or animal, which has some peculiarity not usually seen in the species; an abnormal variety or growth. The term encompasses both mutants and organisms with non-genetic developmental abnormalities such as birth defects.


Definition: A sportsman; a gambler.


Definition: One who consorts with disreputable people, including prostitutes.


Definition: An amorous dalliance.

Example: Charlie and Lisa enjoyed a bit of sport after their hike.


Definition: (usually singular) A friend or acquaintance (chiefly used when speaking to the friend in question)


Definition: Play; idle jingle.

icon arrow

sports

Phonetic: "/spɔːts/"

Part Of Speech: verb


Definition: To amuse oneself, to play.

Example: children sporting on the green


Definition: To mock or tease, treat lightly, toy with.

Example: Jen sports with Bill's emotions.


Definition: To display; to have as a notable feature.

Example: Jen's sporting a new pair of shoes;  he was sporting a new wound from the combat


Definition: To divert; to amuse; to make merry.


Definition: To represent by any kind of play.


Definition: To practise the diversions of the field or the turf; to be given to betting, as upon races.


Definition: To assume suddenly a new and different character from the rest of the plant or from the type of the species; said of a bud, shoot, plant, or animal.


Definition: To close (a door).

icon arrow

sports

Phonetic: "/spɔːts/"

Part Of Speech: verb


Definition: To participate in sports; typically used by a person with little interest in the subject to derisively elide details of the activity in question.

icon arrow

teaching

Phonetic: "/ˈtiːtʃɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: Something taught by a religious or philosophical authority.

Example: Many follow the teachings of Confucius.


Definition: The profession of educating people.

Example: Teaching has seen continual changes over the past decades.

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.